NG Kerk Raslouw

Raslouw se logo bestaan uit ʼn aantal figure, groot en klein, wat die gemeentesamestelling weerspieël. Al die figure se hande is uitgesteek na die Here in lof en aanbidding.

Figure

LOGO Jpeg 01Jaar Tema : Nuwe wyn in nuwe sakke

"'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou wynsakke nie.  As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen.  Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy altwee."

(Matteus 9:17)

ONS MISSIE:  

Raslouw is 'n tradisioneel vernuwende gemeente waar die Woord van God sentraal staan en waar ons die volgende waardes omarm om elkeen op sy/haar geloofsreis te begelei:

  • Omgee
  • Gestuurdheid
  • Betrokkenheid
  • Gesinsgerigtheid
  • Ruimteskeppend
  • Geestelike verdieping

 

Biduur elke Woensdag in die voorportaal van die kerk vanaf 08:00 - 08:45
Daar is geen aand- of Adoramusdienste tydens langnaweke of skoolvakansies nie