Doopaansoek
 1. Doopdatum
  Invalid Input
 2. Van
  Invalid Input
 3. Nooiensvan (Moeder)
  Invalid Input
 4. Vader
  Invalid Input
 5. Moeder
  Invalid Input
 6. ID-nommer Vader
  Invalid Input
 7. ID-nommer Moeder
  Invalid Input
 8. Geboortedatum
  Invalid Input
 9. ID-nommer van baba indien beskikbaar
  Invalid Input
 10. Hierme doen ons aansoek om ons baba ten doop te bring in die gemeente Raslouw.
  (Dui asseblief aan indien u by ʼn ander gemeente wil doop.)
 11. Gemeente
  Invalid Input
 12. Ons verklaar daarom die volgende:

  1. Ons attestate is tans by die volgende gemeentes:
 13. Vader
  Invalid Input
 14. Moeder
  Invalid Input
 15. 2. Ons woon tans die eredienste by in:
 16. Naam
  Invalid Input
 17. 3. Ons woon die eredienste by:
 18. Merk asb een
  Invalid Input
 19. 4. Persoonlike besonderhede:
 20. Adres
  Invalid Input
 21. Tel
  Invalid Input
 22. Sel Man
  Invalid Input
 23. Sel Vrou
  Invalid Input
 24. Baie belangrik: Stuur asseblief so gou moontlik 'n foto van u baba asook geboortesertifikaat, na raslouw@mweb.co.za. Die foto word op die doopseël geplaas.
 25. Spam
  Invalid Input