Kursusse

Kursus - Eerste Kwartaal 2019

Sondagaande om 18:00

DISC

Ds Marius Cornelissen

 27 Januarie 2019 - DISC - Inleiding
3 Februarie 2019 - DISC - Toets
10 Februarie 2019 - DISC - D
17 Februarie 2019 - DISC - I
24 Februarie 2019 - DISC - S
3 Maart 2019 - DISC - C
10 Maart 2019 - DISC - Samevatting

Bou sterker verhoudings - dit is die tema van ons kursus wat ons in die eerste kwartaal aanbied. Dit is ontwikkel deur Walk thru the Bible en gaan ons help met:

1. Verstaan jouself:
Ontdek die unieke sterk- en swakpunte wat jy in elke verhouding inbring.

2. Waardeer jouself en ander mense:
Verkry ʼn beter insig en waardering vir jou eie gedragstyl en die van ander mense.

3. Ontwikkel jou aanpasbaarheid:
Leer hoe om jou eie gedragstyl aan te pas om in ander se behoefte ste voorsien
Hierdie kursus doen nie ʼn persoonlikheidsontleding nie, maar werk met gedragstyle: Jou natuurlike gedrag en aangeleerde gedrag. Dit gaan jou help om insig te kry in jou gedrag ten opsigte van:

  • Hoe dit jou verhouding met ander beïnvloed
  • Hoe jy onder spanning reageer
  • Jou ideale omgewing waarin jy die beste presteer
  • Jou moontlike tekortkominge waaraan jy kan aandag gee
  • Hoe jou emosies deur jou gedrag bepaal word

Tyd : Sondagaande tydens die aanddiens (18:00)
Plek : Konsistorie
Tydperk : Begin Sondag, 27 Januarie 2019 vir 7 aande tot 10 Maart 2019
Koste : Donasie in die vorm van kollekte
Inskrywings : Gee jou naam op by die kerkkantoor