Preke

Druk op logo's om die bepaalde dokumentasie af te laai. 

16/06/2019 09:00 Ds Sonet Dippenaar Venster op.... Vaders - Josua 24    
0/06/2019 09:00 Ds Marius Cornelissen Venster op.... die vuur van die Gees - Matteus 3 (Nagmaal)    music download pdf download 
09/06/2019 18:00 Ds Déwyk Ungerer  Die Heilige Gees kry te min aandag - Genesis 2  music download  
06/06/2019 19:00 Ds Marius Cornelissen Pinkster:  Venster op.... die (ewige) lewe - Johannes 1:1-17 music download pdf download 
05/06/2019 19:00 Ds Marius Cornelissen Pinkster:  Venster op.... Verlossing - Openbaring 3:14-22 music download pdf download 
04/06/2019 19:00 Ds Marius Cornelissen Pinkster:  Venster op....Herstel - Gen 3, Jos 24 & Efes 1 music download pdf download 
03/06/2019 19:00 Ds Marius Cornelissen Pinkster:  Venster op.... die Skepping - Genesis 1 & Psalm 8 music download pdf download 
02/06/2019 09:00 Ds Déwyk Ungerer Maak joiu venster oop - Matteus 5:13-16 music download   
02/06/2019 18:00 Ds Natalie van Deventer Van alles is Nagmaal die belangrikste - 1 Korintiërs 11:17-23 music download   
26/05/2019 09:00 Ds Danie Ueckermann Stukkende vensters vorm 'n mosaïek - 1 Korintiërs 13 music download   
26/05/2019 18:00 Prop Lourens van Deventer Die kerk is liefdeloos en sluit uit - Lukas 14  music download  
19/05/2019 09:00 Ds Déwyk Ungerer Stukkende vensters bring koue - 2 Timoteus 3 music download   
19/05/2019 18:00 Ds Sonet Dippenaar Die kerk leef net na binne - Matteus 28  music download