Maak ‘n Bydrae

 

Bankbesonderhede:

ABSA – NG Raslouw

Rek no 326 014 1111 – Tjekrekening

Takkode 336 345

Verwysing:  Naam van lidmaat, wyk en waarvoor