Diakonie

Die Diakonie word deur ‘n leier-, onderleierdiaken en elf blokdiakens bestuur.  Die Diakonie bestaan uit wyksbedienaars wat maandeliks lidmate besoek met die uitdeel van maandelikse dankofferkoeverte en/of ander inligting.  (Lidmate kaan ook met die kerkkantoor reël om hul maandelikse bydraes elektronies, deur middel van ons magneetbandstelsel of Snapscan te betaal.)

Die leierspan bestaan uit –

Voogleraar

Leierdiaken

Onderleierdiaken

A-blok Blokdiaken

B-blok Blokdiaken

C-blok Blokdiaken

D-blok Blokdiaken

E-blok Blokdiaken

F-blok Blokdiaken

G-blok Blokdiaken

H-blok Blokdiaken

Eldopark Blokdiaken

Eldo Glen Blokdiaken

Eldo Landgoed Blokdiaken

Ds Déwyk Ungerer

Abrie Greeff

Rita Steenkamp

Claude Groenewaldt

Hein Nel

Riaan van Zanten

Rita Steenkamp

Frikkie Briers

Johan Lubbe

Hans Steyn

Jean du Plessis

Derrick Oberholzer

Nelis Zeelie

Johan du Preez

083 572 6463

083 274 7551

072 372 9800

081 391 2901

083 445 2506

082 652 1557

072 372 9800

083 922 9941

082 576 2525

061 411 8647

083 679 0628

083 609 1465

083 679 9927

083 248 7353

Pligte/Take van ‘n Diaken

1. Diakens/Wyksbedienaars neem Sondae kollekte op tydens die erediens, tel die lidmate wie die diens bywoon en tel die kollekte na die diens.

2. Diakens is verantwoordelik vir die voorbereiding en bediening van die nagmaal en opruim na die diens.

3. Diakens/Wyksbedienaars besoek lidmate een maal per maand om dankofferkoeverte en inligting uit te deel.

4. Die Diakonie is verantwoordelik vir die gemeente se Gholfdag.

5. Die Diakonie is ook verantwoordelik vir die jaarlikse Oesfees:

          5.1 Teetuin tydens die kermis wat deel vorm van die Oesfeesnaweek. 

          5.2 Nagmaal Sondagoggend van die Oesfees.

           5.3 Gemeente-ete na die erediens. 

6. Al die diakens moet die vier vergaderings per jaar, een per kwartaal, bywoon.

Sosiaal

  • Aan die begin van elke jaar word ‘n verwelkomingsbraai vir alle diakens/wyksbedienaars gehou.

  • Deur die jaar word ‘n ete vir die gades en kinders van die wyksbedienaars aangebied sodat almal saam kan kuier om die wyksbedienaars te bedank vir die jaar se harde werk en opofferings om die Diakonie by te staan.

  • Die Diakonie is verantwoordelik vir die jaarlikse Gholfdag.

  • Die Diakonie is verantwoordelik vir reëlings rondom die Oesfees/Tiendemaand.

 Uitnodiging

Indien jy voel dat die Here dit op jou hart lê om by die Diakonie as ‘n wyksbedienaar betrokke te raak, kontak asseblief die leierdiaken, Abrie Greeff, by 083 274 7551.

  

Leierdiaken : Abrie Greeff

Tel : 083 274 7551
E-pos : raslouwkaste@lantic.net