Diensgetuienis

Die bediening koördineer die gemeente se sendinguitreike en gemeenskapsprojekte.  Die gemeente is betrokke by uitreike in Spruit, Mosambiek en ekumeniese skakeling met die VGK en die RCA.  ‘n Weeklikse Afrikataal Bybelstudie en erediens word op die gemeenteterrein aangebied.

Kontakbesonderhede van lede:

Koördineerder

Voogleraar

Ditshego

Afrikatale

LadyBugs

Swaziland

Mosambiek

Bybelverspreiding

Jobert Rossouw

Ds Francois Esterhuizen

Isabel Nel

Frans Madiseng

Ds Francois Esterhuizen

Jobert Rossouw

Ds Francois Esterhuizen

Karen Swart

082 446 7721

082 876 9674

083 451 3595

079 763 7976

082 876 9674

082 446 7721

082 786 9674

012 654-0228

Koördineerder : Jobert Rossouw
Tel : 082 446 7721
E-pos : jobert@live.co.uk