Doopbediening

Daar is een geleentheid per kwartaal geskeduleer waar die leraars die voornemende doopouers ontmoet vir gesprek/kategese oor die doop (ʼn soort “normaalklas”).  

Die volgende gespreksgeleentheid is Donderdag, ______ 2020 om 19:00 in die Cum Deo lokaal. Alle ouers wat op Sondag, 18 Oktober, 1 November of 5 Desember 2020 hulle kinders ten doop wil bring, moet hierdie geleentheid bywoon.  Dit is verpligtend!

Tydens die gesprek sal die leraar die volgende met die doopouers bespreek:

1. Die aansoekvorm met persoonlike inligting vir die betrokke doopdatum wat ingevul moet word.  Dit vergemaklik administrasie in die kantoor en voorbereiding vir die doop.

2. Die ouers sal dan ook ʼn Doophandleiding ontvang wat hulle tuis moet gaan deurwerk. 

3. Sodra hulle dit deurgewerk het, moet hulle met die betrokke leraar wat daardie Doopsondag die erediens hanteer, kontak maak en ʼn persoonlike afspraak maak. 

4. Tydens hierdie persoonlike gesprek sal die betrokke leraar die inhoud en antwoorde in die Doophandleiding met die egpaar bespreek.

5. Finale reëlings sal ook getref word met die doopouers met die oog op die Doopsondag.

Doopvoorbereiding (PDF)

Doopaansoek (PDF)

Kontak die leraarsekretaresse (Louisa Blignaut) vir verdere inligting.

Tel : 012 654 3936

E-pos : raslouw3@mweb.co.za