Erediens

Die bediening bestuur alle eredienste en geestelike geleenthede wat in die kerkgeboue aangebied word, asook keuse van liedere, inkleding van die kerkgebou, musiekbegeleiding, voorsangers, blomme en kore.  Hulle is ook verantwoordelik vir die evaluering en beplanning van die onderskeie eredienste en ander byeenkomste soos bv. sangdienste, Week van Gebed en Pinksterweek.

Kontakbesonderhede van lede:

Koördineerder

Liturg

Liturg

Liturg

Liturg

Elektroniese Hulpmiddels

Blomme

Orrelis

Charles Ross

Ds Déwyk Ungerer

Ds Francois Esterhuizen

Ds Sonet Dippenaar

Ds Lourens van Deventer

Hugo Lombaard

Janie Lubbe

Pierre Cronjé

087 700 8683 / 082 785 5013

012 654-3121 / 082 572 6463

012 653-2287 / 082 786 9674

082 710 1586

072 040 7378

082 413 8594

082 687 7894

082 920 2599

Koördineerder : Charles Ross

Tel : 082 785 5013
E-pos : chross@iafrica.com