Fondse

Hierdie bediening hanteer spesifieke sake rakende die finansies van die gemeente volgens besluite van die Sentrale Kerkraad. Dit sluit in die effektiewe en doeltreffende bestuur van fondse, onder andere begroting, insameling, besteding, belegging en boekhouding.
Voorsitter : Nelis Zeelie

Tel : 083 679 9927
E-pos : zeelie@cybersmart.co.za