Gasvryheid

Nuwe Intrekkersbyeenkoms – 16 Februarie 2020

Gasvryheid

Die Gasvryheidsbediening wil graag lidmate, besoekers en nuwe lidmate laat welkom voel. Dit word gedoen deur persoonlike verwelkoming Sondae voor en tydens die eredienste, gesellige saamkuiers, besoeke en deur te verseker dat alle inligting ten opsigte van die gemeente geredelik beskikbaar is.

Hierdie bedieningspan is Sondae by die toonbank in die voorportaal beskikbaar om navrae te hanteer en toe te sien dat relevante gemeente-inligting beskikbaar is.

Nuwe Lidmate

​Die bediening fokus daarop on nuwe lidmate gemaklik by die gemeente te laat inskakel.  Dit word bereik deur die bekendstellingspakkette (beskikbaar by die ontvangstoonbank in die voorportaal en tydens eredienste), sowel as persoonlike besoeke deur ‘n leraar. Ons wil daardeur verseker dat mense tuis voel, bekend is met die gemeente en haar werksaamhede en om gemaklik by die aktiwiteite in te skakel.

Koördineerder : Louis Buys

Tel : 076 294 5252
E-pos : louisjbuys@yahoo.com