Gedenktuin

Blomhouers by Gedenkmuur

Ons wil graag ons Gedenkmuur opknap en is tans besig met restourasiewerk.  Een van die dinge wat ons graag wil standaardiseer is die houers waarin mense by elke nis blomme in plaas. Tans word daar gebruik gemaak van ʼn hele aantal verskillende houertjies – waarvan sommige blyk net tydelik te wees. Ons wil graag eenvormige vlekvrye staal houers aankoop vir die blomme by elke nis.  

Ons wil graag verneem of persone wat familie se as reeds in die Gedenkmuur geplaas het, dit nie wil oorweeg om by die kerkkantoor van die vlekvrye staal houers aan te koop nie.  

Die blomhouers kan by die kerkkantoor aangekoop word teen R120.00 per houer. Plaas asseblief jou bestelling by Karen Swart (012 654-0228) weeksdae tussen 08:00 en 13:00.

Die Raslouw Gedenktuin is deur die gemeente opgerig in die lig van die groterwordende behoefte aan veilige begraafplase/gedenkmure. Ons beskou die Gedenktuin as ‘n diens wat aan die breër publiek gelewer word en is derhalwe vir enigeen toeganklik. Nisse is verkrygbaar vir enkelplasings, sowel as dubbelplasings (egpare). Geen maandelikse heffing of jaarlikse fooi word gehef nie. Daar is 400 nisse in die gedenktuin waarvan ongeveer 150 reeds verkoop is.

Die instandhouding word deur die gemeente waargeneem en die administrasie word deur die kerkkantoor hanteer. Kopers maak ‘n keuse uit beskikbare nisse, waarna ‘n bewaringsooreenkoms by die kerkkantoor geteken word. Die gravering word ook deur die kerkkantoor gereël en is by die prys ingesluit. Skakel die kerkkantoor gerus indien u meer inligting verlang by 012 654-0228, Maandag tot Vrydag tussen 08:00 en 13:00.

Koopvoorwaardes

 • NG Gemeente Raslouw onderneem om die oorskot te bewaar en daarvan register te hou.
 • NG Gemeente Raslouw onderhou die tuin.
 • Die koper kan die oorskot in ‘n nis plaas wat self gekies word. Die gravering word gratis deur die gemeente gedoen, sodra die VOLLEDIGE kontrak ontvang is.

Verdere inligting

 • Die Gedenktuin is geleë op NG Raslouw se kerkterrein in Wierdapark.
 • Die nisse is in mure gebou met ‘n rustige atmosfeer.
 • Die grootte van ‘n nis is 24 cm hoog, 24 cm breed en 21 cm diep.
 • Die granietdeksteen is donkergroen en is by die prys ingesluit.
 • Bewaringstydperk 30 jaar.
 • Nisse is oordraagbaar – u kan ‘n nis aan iemand skenk.
 • Prys: R3 500.00 per dubbelnis; R3 000.00 per enkelnis.
 • Afbetaling:  Oor ses paaiemente.

Navraag

U kan by die kerkkantoor navraag doen indien u belangstel in ‘n nis.