Huweliksbediening

‘n Huwelik is beide ‘n statutêre as kerklike aktiwiteit.  Indien u graag sou wou hê dat een van ons leraars u in die huwelik moet bevestig, wat ons graag sal doen, moet u asseblief die volgende proses volg:

​1. Kontak die betrokke leraar en reël ‘n datum vir die huwelik (verkieslik ten minste drie maande voor die tyd).

2. Indien u van ons kerkgebou gebruik sou wou maak, kontak die kerkkantoor en bespreek die kerk of kompleks vir die huwelik.

3. Indien moontlik, skakel in by die gemeente se Huweliksvoorbereidingskursus of reël met die betrokke leraar om so ‘n program persoonlik by hom/haar deur te loop.

4. Maak betyds ‘n tyd vooraf met die leraar vas om die nodige reëlings vir die dag en die diens te bespreek en om die nodige dokumentasie te voltooi.

5. Die volgende dokumentasie sal benodig word:

  • 3 x kleur ID-foto’s van die voornemende bruidspaar.

  • 2 x gewaarmerkte afskrifte  van die ID-dokumente van elk van die bruidspaar.

  • 2 x gewaarmerkte afskrifte van die ID-dokumente van die twee getuies wat gaan teken.

  • ‘n Brief van u prokureur wat aandui dat u ‘n Huweliksvoorwaardekontrak aangegaan/opgestel het. Dit is nie nodig indien u binne Gemeenskap van Goedere in die huwelik tree nie, alhoewel ons ten sterkte aanbeveel dat u wel ‘n Huweliksvoorwaarde-kontrak aangaan.

6. Die koste verbonde aan die huwelik moet met die leraar bespreek word aangesien dit onder andere die voorhuwelikse kategese en plek (reistyd en koste) van die huwelik sal bepaal.