Gedenktuin

Gedenktuin

Die Raslouw Gedenktuin is deur die gemeente opgerig, in die lig van die groterwordende behoefte aan veilige begraafplase/gedenkmure.  Ons beskou die Gedenktuin as 'n diens wat aan die breër publiek gelewer word en is derhalwe vir enigeen toeganklik.  Nisse is verkrygbaar vir enkelplasings, sowel as dubbelplasings (egpare).  Geen maandelikse heffing of jaarlikse fooi word gehef nie.  Die gedenktuin word in drie fases gebou.  Fase 1 beskik oor 400 nisse.  Met die finale fase sal daar 1 000 nisse beskikbaar wees.

Die instandhouding word deur die gemeente waargeneem en die administrasie word deur die Kerkkantoor hanteer.  Kopers maak 'n keuse uit beskikbare nisse, waarna 'n bewaringsooreenkoms by die Kerkkantoor geteken word.  Die gravering word ook deur die Kerkkantoor gereël en is by die prys ingesluit.  Skakel die Kerkkantoor gerus indien u meer inligting verlang, by 012-654 0228, Maandag tot Vrydag tussen 08h00 - 13h00. 

Koopvoorwaardes

 • NG Gemeente Raslouw onderneem om die oorskot te bewaar en daarvan register te hou.
 • NG Gemeente Raslouw onderhou die tuin.
 • Die koper kan die oorskot plaas in 'n nis wat self gekies word.  Die gravering word deur die gemeente gratis gedoen, sodra die VOLLEDIGE kontrak ontvang is.

Verdere inligting

 • Die Gedenktuin is deur 'n argitek ontwerp en word in drie fases gebou.
 • Die Gedenktuin is geleë op die Raslouw-kerkterrein in Wierdapark.
 • Die nisse is in mure gebou met 'n rustige atmosfeer.
 • Die grootte van 'n nis is 24 cm hoog, 24 cm breed en 21 cm diep.
 • Die granietdeksteen is donkergroen en is by die prys ingesluit.
 • Graveerwerk en instandhouding is by die prys ingesluit.
 • Bewaringstydperk 30 jaar.
 • Nisse is oordragpaar - u kan 'n nis aan iemand skenk.
 • Prys:  R3 000.00 per dubbelnis;  R2 500.00 per enkelnis.
 • Afbetaling:  Oor ses paaiemente.