Kommunikasie

Die Kommunikasiebediening speel ‘n baie belangrike rol in die verspreiding van inligting en bemarking van die gemeente, sy visie, doelstellings, programme, bedieninge en uitreike.  Dit word gedoen deur gebruik te maak van alle vorme van media en sluit in:  sms’e, e-posse, weeklikse afkondigings, reklameborde, nuusbriewe, advertensies in media, strooibiljette, jaarlikse kalender en baniere vir spesiale geleenthede.

Koördineerder : George Ingram

Tel : 082 377 8506
E-pos : georgemingram@yahoo.com