Kursusse 

Die gemeente bied deurlopend kursusse aan oor beide geestelike en lewensverrykende onderwerpe. Dit is ‘n uitstekende geleentheid vir gemeentelede en besoekers om te kom deel in, saamgesels met en leer oor ‘n wye verskeidenheid van tersaaklike onderwerpe. Die onderwerpe word jaarliks bepaal en kan onderwerpe insluit soos:

  • Indiepte studie van Bybelboeke
  • Geestelike groei bv. die Alpha Kursus
  • Huweliksverryking of huweliksvoorbereiding
  • Geestesgesondheid
  • Kinder- en gesinsopvoeding
  • Hantering van trauma
  • Verhoudinge
  • Brandende vraagstukke

Tyd: Die kursusse vind op Sondagaande gedurende skoolkwartale plaas om 18:00.

Plek: Afhangende van aantal persone wat bywoon, sal die lokaal aangekondig word.

Kontakpersoon : Ds 

Tel :
E-pos :