Nuwe Lidmate

Baie welkom by ons gemeente en ons is bevoorreg dat u by ons wil inskakel.  Ons vertrou dat u gemaklik by ons sal inskakel en by NG Raslouw werklik ‘n geestelike tuiste sal vind. Om u tuiskoms en inskakeling seepglad te laat verloop, versoek ons dat u ons met die volgende sal help:

1. Voltooi assseblief die nodige vorms. U kan hieronder klik om direk na die vorm te gaan wat u moet voltooi en terugstuur. U kan die vorm ook by die kerkkantoor afhaal of u kan dit Sondae by die kerk bekom.

2. Neem ‘n “Nuwe Intrekkerspakket” wat Sondae by die kerk beskikbaar is en bestudeer al die verdere inligting daarin oor die gemeente en haar aktiwiteite soos op die jaarlikse kerkkalender vervat.

3. Stel uself voor aan een van die leraars Sondae voor die erediens, waar hulle die gemeentelede in die voorportaal groet en verwelkom.

4. Meld aan by een van ons Gasvryheidsdiensgroep-lede by die ontvangstoonbank in die voorportaal van die kerk op ‘n Sondag indien u oor enigiets onseker is. Hulle sal u aan ‘n leraar voorstel en die “Nuwe Intrekkerspakket” aan u besorg indien u nog nie in besit daarvan is nie.

5. Indien u die vrymoedigheid het, steek u hand in die kerk op wanneer daar Sondae deur die leraar wie die afkondigings doen, gevra word na nuwe intrekkers of besoekers.

6. Woon een van die twee Nuwe Intrekkersbyeenkomste by wat jaarliks in Februarie/Maart en Augustus/September gehou word. Dit vind plaas op ‘n Sondag na die erediens in die Jeuglokaal voor in die kerksaal. Hier sal u die geleentheid kry om oor ‘n koppie tee die leraars en mekaar beter te leer ken.

7. Ds Marius (ds Sonet – Aftreeoord) sal u so spoedig moontlik kom besoek om u persoonlik welkom te heet en die aktiwiteite en verrigtinge van die gemeente aan u te verduidelik. Die leraarsekretaresse sal telefonies met u ‘n afspraak daarvoor maak.

8. Skakel ook so spoedig moontlik by van die aktiwiteite van die gemeente en/of ‘n diensgroep in. Dit sal u baie vinniger laat tuis voel.

Voogleraar : Ds Marius Cornelissen

Tel : 082 561 1820
E-pos : mariusco@lantic.net