Pastoraat

Doel met die Pastorale Bediening

Die Pastorale Bediening het ten doel om Raslouw se lidmate op ‘n christelik-narratiewe pastorale wyse in hulle geestelike-, emosionele- en materiële nood by te staan. Die Pastorale Bediening koördineer en hanteer die pastorale versorging van lidmate deur siekebesoeke, tuisbesoeke en terapeutiese afsprake.

Die werksaamhede van die bediening

Algemene pastorale sake: Kontak een van die leraars of Tienie van den Berg (Koördineerder).

Gespesialiseerde pastorale en traumaberading (langtermyn), kontak ds Francois Esterhuizen.

Psigiatriese besoeke en versorging van die pasiënte van Saal 62 by Weskoppies. Die Vriende van Weskoppies is behulpsaam met fondsinsamelings.  Kontak Marlie de Kock.

Irene Homes: Besoeke aan en geestelike versorging van die inwoners van Irene Homes. Verder is die bediening behulpsaam met fondsinsamelingsprojekte, markte en uitstappies. Kontakpersoon is Marina Lubbe.

Die pastorale versorging van die bejaardes van Huis Nuwe Lewe en Eldoraigne Landgoed. Kontak ds Sonet Dippenaar, ds Francois Esterhuizen en Tienie van den Berg.

Die palliatiewe versorging (sterwensbegeleiding) word behartig deur ds Francois Esterhuizen en Tienie van den Berg.

Opleiding en toerusting van die beradingspan word deur ds Francois Esterhuizen hanteer. Kontakpersoon Marie Krige.

Huweliksbegeleiding, huweliksherstel en gesinsterapie. Kontak enige van die leraars.

Hopitaal- en tuisbesoeke. Kontak Lorriane Victor of ds Francois Esterhuizen.

Die Pastorale Bediening het noue skakeling met die CMR (Christelike Maatskaplike Raad) en die CRB (Centurion Raad van Bejaardes). Die CMR hanteer sake van kinderbeveiliging, kinderverwaarlosing, gesinsherstel en voogdyskappe. Die CRB hanteer bejaardesake soos bv. die maatskaplike sake (SASSA), bejaardeplasings en tuisversorging. Kontakpersoon dr Elma Kruger.

Kontakbesonderhede van lede

Koördineerder

Voogleraar

Beradingspan Sameroeper

Vriende van Weskoppies

Irene Homes Sameroeper

Hospitaalbediening

Eldoraigne Aftreelandgoed

CMR

CRB

Tienie van den Berg

Ds Francois Esterhuizen

Marie Krige

Marlie de Kock

Marina Lubbe

Lorraine Victor

Ds Soner Dippenaar

Daleen Esterhuysen

Dr Elma Kruger

083 878 1792

082 876 9674

072 629 8448

082 422 1740

082 388 0016

072 112 3370

082 710 1586

012 654-6026

012 664-5755

 

Koördineerder : Tienie van den Berg

Tel : 082 878 1792
E-pos : maxeens@telkomsa.net