Vrouediens

Die Vrouediens tree op as ‘n ondersteuningsfunksie vir die gemeente ten opsigte van spesiale projekte binne sowel as buite die gemeente.

Hul bediening sluit onder andere in die voorsiening van tee/koffie na kerk, gemeentefunksies, Kerkraadsete, vaardigheidsklasse en verskaffing van verversings by begrafnisse.

Koördineerder : Ansa Ungerer

Tel : 083 388 4602
E-pos : ansaungerer@gmail.com