NG Kerk Raslouw

Figure

Koninkrykstyd : 17 Junie tot 24 November

Dit is die periode tussen Triniteitsondag en Advent. Dit is die tyd waarin op die werk van die kerk gefokus word. Dit is die uitvoering van Christus se laaste opdrag volgens Matteus 28:19 – 20 “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld."

Dié tydperk vloei voort uit Pinkster en Triniteitsondag met die klem op die verskillende maniere waarop die Gees die kerk (lidmate) bemagtig om die koninkryk van God in die wêreld sigbaar te maak. Daar word op verskillende aspekte van die werk van die kerk gefokus: barmhartigheid, evangelisasie, gemeenskapsontwikkeling en dienswerk.

Groen is die kleur wat gebruik word tydens Koninkrykstyd. Dit simboliseer groei en ontwikkeling en dui op die groei en uitbreiding van die Koninkryk.

 Jaartema : Vensters op Seisoene

Logo vir web

ONS MISSIE:  

Raslouw is 'n tradisioneel vernuwende gemeente waar die Woord van God sentraal staan en waar ons die volgende waardes omarm om elkeen op sy/haar geloofsreis te begelei:

  • Omgee
  • Gestuurdheid
  • Betrokkenheid
  • Gesinsgerigtheid
  • Ruimteskeppend
  • Geestelike verdieping

 

Daar is geen aand- of Adoramusdienste tydens langnaweke of skoolvakansies nie