Ons Gemeente

Raslouw as ‘n tradisioneel vernuwende gemeente is ‘n plek waar ons met sagte hande met mense werk, waar ons ruimte skep vir eie geloofsbelewenisse, erns maak met die Woord van die Here en ons verhouding met God en ons in warmte omgee vir mekaar en ander.

Ons Jeug

Raslouw is ‘n plek waar alle kinders ruimte het om kind te wees, waar hulle blootgestel word aan geloofsvorming in groepverband op beide formele en informele wyse en waar hulle hulself en hul geloof kan ontdek en ontwikkel.

Ons Reik Uit

Raslouw glo dat die Here ons seën, daarom skep ons ruimte vir gemeentelede, beide op formele en informele maniere, om in die gemeente en gemeenskap mekaar en ander mense op verskeie terreine en plekke te seën.

Nuwe Lidmate

Raslouw is ‘n plek waar nuwe lidmate met warmte ontvang, tuis laat voel en deel van die gemeente gemaak word.  Kom beleef, kom kyk, kom ondervind en kontak ons gerus daarna sodat ons jou kan kom besoek.

Dagboek

Koskasbehoeftes [PDF]

Woensdag, 03/03/2021 – Mannaprojek

Donderdag, 04/03/2021 – 06:00 Gebedsgroep

Vrydag, 05/03/2021 – Woeker-Wins-Projek

Vrydag, 05/03/2021 (18:00} – Wêreldbiddag vir Vroue

Saterdag, 06/03/2021 – Wêreldbiddag vir Mans

Tema vir Maart 2021

Lydenstyd

Raslouw se logo bestaan uit ‘n aantal figure, groot en klein, wat die gemeentesamestelling weerspieël.
Al die figure se hande is uitgesteek na die Here in lof en aanbidding.

Ons Leuse

Geseënd om te Seën

Ons Missie

Raslouw is ‘n tradisioneel vernuwende gemeente waar die Woord van God sentraal staan en waar ons die volgende waardes omarm om elkeen op sy/haar geloofsreis te begelei:

  • Omgee
  • Gestuurdheid
  • Betrokkenheid
  • Gesinsgerigtheid
  • Ruimteskeppend
  • Geestelike verdieping