Bedieninge

Pastoraat

Pastoraat

Position

Cell : 000 000 000
E-Pos : aaaaaaa@gmail.com

Diakonie

Diakonie

Leierdiaken : Abrie Greeff

Diensgetuienis

Diensgetuienis

Piet

Cell : 000 000 000
E-Pos : aaaaaaa@gmail.com

Eiendomme

Eiendomme

Kobus Minnie - Waarnemend

Enkelaksie

Enkelaksie

Koördineerder : Danie Krige

Erediens

Erediens

Koördineerder : Charles Ross

Fondse

Fondse

Voorsitter : Nelis Zeelie

Gasvryheid

Gasvryheid

Koördineerder : Louis Buys

Jeug

Jeug

Koördineerder : Riaan van Zanten

Kommunikasie

Kommunikasie

Koördineerder : Walter Sutton

Tel: 082 778 2801
E-Pos : walteranso@gmail.com

Omgee

Omgee

Koördineerder : Pieter Henzen

Tel:  082 465 4871

Epos: pieter@autoworldsa.co.za

Seenagers

Seenagers

Koördineerder : Riana Kriel

Vrouediens

Vrouediens

Koördineerder : Ansa Ungerer

Gebedsversoek

×