Bybelskool

Die gemeente se Bybelskool vind Dinsdae tydens skoolkwartale om 09:00 plaas in die konsistorie. Verskillende Bybelboeke word hoofstuk-vir-hoofstuk hanteer en bied ‘n indiepte ondersoek, verstaan van en leerervaring aan.

Die boek Romeine word tans bestudeer aan die hand van ’n handleiding oor Romeine en notas wat voorsien word.

Kontakpersoon : Ds Francois Esterhuizen

Tel : 082 786 9674
E-pos : [email protected]